Văn hóa và tổ chức phần mềm tư duy: Giao lưu giữa các nền văn hóa và tầm quan trọng của nó cho sự sống còn/

Lưu vào:
Tác giả chính: Hofstede, Geert
Tác giả tập thể: Đại học Quốc gia Hà Nội
Đồng tác giả: Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 303.482 V115h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn