Đại tướng Võ Nguyên Giáp: những dấu ấn thời gian/

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Trung Kiên Ths. (Sưu tầm và biên soạn)
Đồng tác giả: Nguyễn Hòa (Sưu tầm và biên soạn), Thùy Linh (Sưu tầm và biên soạn), Việt Trinh (Sưu tầm và biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : TP. Hồ Chí Minh: Văn hóa dân tộc, 2015
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 Đ103t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn