Phát triển làng nghề truyền thống trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa\

Sách giới thiệu đặc điểm hình thành, vị trí, vai trò của làng nghề truyền thống đối với sự phát triển kinh tế-xã hội qua các thời kỳ lịch sử Việt Nam; phân tích tiềm năng, thực trạng của việc phát triển làng nghề truyền thống, đề xuất giải pháp đồng bộ nhằm phát triển mạnh mẽ làng nghề...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai, Thế Hiển
Đồng tác giả: Hoàng, Ngọc Hòa, Vũ, Văn Phúc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 680.09 Ph110t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn