"Ai rồi cũng chết!": Sự thật về tuổi già và cái chết của con người được tiết lộ bởi một bác sĩ phẫu thuật/

Lưu vào:
Tác giả chính: Gawande, Atul
Đồng tác giả: Phan, Nguyễn Khánh Đan Ths. (Dịch giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
English
Xuất bản : TP. Hồ Chí Minh: Thông tin và truyền thông, 2015
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 155.937 A103r
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn