An sinh xã hội cho người dân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Sách chuyên khảo/

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai, Ngọc Cường GS.TS. (Chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 362.597 A105s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn