Hồ Chí Minh biểu tượng của hòa bình và hữu nghị giữa nhân dân toàn thế giới/

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Hoàng Linh (Sưu tầm và biên soạn)
Đồng tác giả: Nguyễn, Văn Dương (Sưu tầm và biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2015
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn