Lãnh đạo chiến lược và quản trị chiến lược: Lãnh đạo và quản trị linh hoạt trước tình trạng hỗn loạn

Lưu vào:
Tác giả chính: Stringham, Shand
Đồng tác giả: Thế Anh (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Hồng Đức , 2015
Series:Kinh tế quản trị
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658.409 L107đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn