Hoàng Sa, Trường sa là máu thịt Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Mai (Đồng chủ biên)
Đồng tác giả: Lê, Trọng (Đồng chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 551.461 H407s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn