Luật Kế toán (Đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII năm 2015): Quy định về phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, kiểm tra, kiểm toán nội bộ/

Lưu vào:
Tác giả chính: Quang Minh (Hệ thống)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Thành phố Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2015
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.034 L504k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn