Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự: Đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII/

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đình Hùng (Hệ thống)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : TP. Hồ Chí Minh: Lao động, 2015
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 345.597 B450l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn