Giáo trình thống kê thực hành /

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Văn Thứ PGS.TS. (Chủ biên)
Đồng tác giả: Nguyễn Mạnh Thế TS.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Kinh tế Quốc dân , 2015
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 519.5 Gi-108t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn