Phân tích tài chính doanh nghiệp và nghiệp vụ kiểm soát rủi ro: Hướng dẫn về tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động tín dụng, ngân hàng/

Lưu vào:
Tác giả chính: Quang Minh (Tuyển chọn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Lao động , 2015
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.742 Ph121t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn