Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 55

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng Cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia - sự thật, 2015.
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00958nam a22002417a 4500
001 TVQH
005 20161019045339.0
008 160405b2015 vm ||||| |||| 00| 0 vie d
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
082 |2 23  |a 324.2597  |b V115k 
245 |a Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 55 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia - sự thật,   |c 2015. 
300 |a 825 tr. ;   |c 22cm 
653 |a Bộ Chính trị 
653 |a Đảng Cộng sản Việt Nam 
653 |a Nghị quyết 
653 |a Văn kiện Đảng 
710 |a Đảng Cộng sản Việt Nam 
942 |2 ddc  |c BK 
999 |c 47975  |d 47975 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.55 -  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 44495  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2016-04-05  |o 324.2597 V115k  |p VV00041908  |r 2016-04-05  |w 2016-04-05  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.55 -  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 44496  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2016-04-05  |o 324.2597 V115k  |p VV00041909  |r 2016-04-05  |w 2016-04-05  |y BK