Việt Nam hội nhập kinh tế Đông Á trong khuôn khổ Asean+3/

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hồng Sơn, PGS.TS. (Đồng chủ biên)
Đồng tác giả: Nguyễn, Anh Thu (Đồng chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2015.
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 337.1 V308n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn