Giai thoại lịch sử Việt Nam\

Sách tập hợp các giai thoại về những nhân vật và những sự kiện thuộc tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, tư tưởng, học thuật, văn học nghệ thuật, đời sống xã hội xuất hiện trong suốt quá trình lịch sử Việt Nam từ thế kỷ thứ 3 đến cuối thế kỷ 20...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Kiều Văn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.702 Gi-103t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn