Chính bắc - Kim chỉ nam của nhà lãnh đạo: Khám phá khả năng lãnh đạo đích thực của bạn/

Lưu vào:
Tác giả chính: George, Bill
Đồng tác giả: Nguyễn, Dương Hiếu (Dịch), Nguyễn, Thị Thu Hương (Dịch), Sims, Peter
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Nxb Trẻ, 2016.
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658.409 CH312b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn