Nhìn từ việc xử lý vi phạm tại quán bar 25 độ J Ngô văn Sở, Hà Nội

Quán Bar số 25 độ J Ngô Văn Sở, Hà Nội gây mất trật tự trong khu phố kéo dài làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân, mặc dù lời kêu của họ như ném đá ao bèo. Đại sứ CHLB Đức gưỉ công an tp.Hà Nội và Bộ ngoại giao VN, yêu cầu các cơ quan chức năng giải guyết sớm tình trạng nêu trên...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!