Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Mơ Nông: Kră, Năng pit Bing, Kông kon Lông Kră, Năng cươp Bing, Kông con Lông

Lưu vào:
Corporate Authors: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Trần Nho Thìn (Biên tập văn học)
Đồng tác giả: Điểu KLứt (Nghệ nhân hát kể), Đỗ Hồng Kỳ (Sưu tầm), Trương Bi (Sưu tầm)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.259 Kh400t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn