Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Mơ Nông: Glu sok bon Tiăng con đỉa nuốt bon Tiăng

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Đồng tác giả: Bùi Thiên Thai (Biên tập văn học), Điểu Kâu (Phiên âm, dịch sang tiếng việt), Điểu KLung (Nghệ nhân hát kể), Đỗ Hồng Kỳ (Sưa tầm), Trương Bi (Sưu tầm)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.259 Kh400t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn