Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Mơ Nông: Rôch, Rông guăch huêng lêng Rôch, Rông bắt hồn Lêng

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Đồng tác giả: Điểu Kâu (Phiên âm, dịch sang tiếng Việt), Điểu PLang (Nghệ nhân hát kể), Tô Đông Hải (Sưu tầm), Trần Thị An (Biên tập văn học)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.259 Kh400t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn