Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Mơ Nông: Bu tach Lêng Kon Rung Lêng con Rung bị bắt đi bán

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Nghiên Cứu Văn hóa
Đồng tác giả: Điểu Kâu (Phiên âm, dịch sang tiếng việt), Điểu KLưt (Nghệ nhân hát kể), Đỗ Hồng Kỳ (Sưa tầm), Nguyễn Luân (Biên tập văn học), Thị Mai (Phiên âm, dịch sang tiếng việt), Trương Bi (Sưu tầm)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.259 Kh400t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn