Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Mơ Nông: Tiăng Sok rla Tiăng lấy cây tre rla

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Nghiên Cứu Văn hóa
Đồng tác giả: Điểu Kâu (Phiên âm, dịch sang tiếng việt), Điểu KLung (Nghệ nhân hát kể), Điểu Thị Mai (Phiên âm, dịch sang tiếng việt), Đỗ Hồng Kỳ (Sưa tầm), Nguyễn Kim Ngọc (Biên tập văn học)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.2597 Kh400t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn