Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Mơ Nông: Tiăng sok tơm ngâr Tiăng giành lại bụi tre lồ ô

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Nghiên cứu Văn hóa
Đồng tác giả: Điểu Kâu (Phiên âm, dịch sang tiếng việt), Điểu KLung (Nghệ nhân hát kể), Đỗ Hồng Kỳ (Sưa tầm), Ngô Đức Thịnh (Biên tập văn học)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.259 Kh400t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn