Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Mơ Nông: Bing kon Măch hao sai a Yang Bing con Măch xin làm vợ Yang, Tiăng sok rlung kring bon Kla Tiăng lấy lại ché rlung chim phượng hoàng ở bon Kla

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Nghiên cứu Văn hóa
Đồng tác giả: Hà Đình Thành (Biên tập), Trần Thị An (Biên tập), Vi Quang Thọ TS. (Chịu trách nhiệm xuất bản)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01151nam a22002657a 4500
001 TVQH
005 20161019040726.0
008 160406b2006 vm ||||| |||| 00| 0 vie d
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
082 |2 23  |a 398.259  |b Kh400t 
110 |a Viện Khoa học Xã hội Việt Nam   |b Viện Nghiên cứu Văn hóa  
245 |a Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Mơ Nông:   |b Bing kon Măch hao sai a Yang Bing con Măch xin làm vợ Yang, Tiăng sok rlung kring bon Kla Tiăng lấy lại ché rlung chim phượng hoàng ở bon Kla 
260 |a Hà Nội :   |b Khoa học xã hội ,   |c 2006 
300 |a 730 tr.;   |c 24cm 
653 |a Dân tộc Mơ Nông 
653 |a Dân tộc thiểu số  
653 |a Sử thi 
653 |a Tây Nguyên 
653 |a Văn học dân gian  
700 |a Hà Đình Thành  |e Biên tập 
700 |a Trần Thị An   |e Biên tập  
700 |a Vi Quang Thọ  |e Chịu trách nhiệm xuất bản  |c TS. 
942 |2 ddc  |c BK 
999 |c 48025  |d 48025 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 398_259000000000000_KH400T  |7 0  |9 44596  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2016-04-06  |o 398.259 Kh400t  |p VV00042058  |r 2016-04-06  |w 2016-04-06  |y BK