Lịch sử Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình: Tập I (1946 - 2015) Tập 1

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Quảng Bình, 2015
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.335 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn