Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Mơ Nông: Nkoch yau ot ndrong, Kể gia phả sử thi - ot ndrong

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Nghiên cứu Văn hóa
Đồng tác giả: Đỗ Hồng Kỳ (Biên tập), Nguyễn Việt Hùng (Biên tập), Vi Quang Thọ TS. (Chịu trách nhiệm xuất bản)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.259 Kh400t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn