Niên giám thông tin khoa học xã hội - Số 7/

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồ, Sĩ Quý GS.TS (chủ biên)
Đồng tác giả: Phùng, Diệu Anh ThS (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015.
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 050 N305g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn