Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Mơ Nông: Yơng, Yang sok ding prăk kon nuih - Yơng, Yang lấy ônhs bạc tượng người/

Lưu vào:
Tác giả chính: Vi, Quang Thọ TS. (Chịu trách nhiệm xuất bản)
Tác giả tập thể: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Đồng tác giả: Trần Thị An (Biên tập), Vũ Quang Dũng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.259 Kh400t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn