Niên giám thông tin khoa học xã hội - Số 4/

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Dân PGS.TS (chủ biên)
Tác giả tập thể: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện thông tin khoa học xã hội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2009.
Chủ đề:
FDI
WTO
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 050 N305g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn