Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Mơ Nông: Yau Kăp me Rong - Con hổ cắn mẹ Rong/ Quyển 1

Lưu vào:
Tác giả chính: Vi, Quang Thọ TS. (Chịu trách nhiệm xuất bản)
Tác giả tập thể: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Nghiên cứu Văn hóa
Đồng tác giả: Nguyễn Việt Hùng (Biên tập), Vũ Quang Dũng (Kỹ thuật vi tính)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2006
Series:Một số hình ảnh về con người, văn hóa Mơ Nông
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.259 Kh400t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn