Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Ot Ndrong Mơ Nông: Lêng nuănh mlă Yang - Lêng nghịch đá thần của Yang/

Lưu vào:
Tác giả chính: Vi, Quang Thọ TS. (Chịu trách nhiệm xuất bản)
Tác giả tập thể: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Đồng tác giả: Nguyễn Bạch Ly (Biên tập), Phan Hoa Lý (Sửa bản in), Vũ Dũng (Sửa bản in)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.259 Kh400t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn