Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Ê Đê: Y Gung Dăng hong Hbia Kmrăk Êpang - Y Gung Dăng và Hbia Kmrăk Êpang/ Quyển 2

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuân Dũng TS. (Chịu trách nhiệm xuất bản)
Tác giả tập thể: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Nghiên cứu Văn hóa
Đồng tác giả: Hoàng Hiếu (Sửa bản in), Ngọc Anh (Trình bày bìa), Quang Nguyễn (Biên tập nội dung), Vũ Quang Dũng (Kỹ thuật vi tính)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2010
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.2597 Kh400t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn