Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Ê Đê: Hbia Mlim/

Lưu vào:
Tác giả chính: Vi, Quang Thọ TS. (Chịu trách nhiệm xuất bản)
Tác giả tập thể: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Nghiên cứu Văn hóa
Đồng tác giả: Ama Bik (Phiên âm), Đỗ Hồng Kỳ (Sưu tầm), Nguyễn Văn Toại (Biên tập văn học), Y Điêng (Dịch sang tiếng Việt), Y Nuh Niê Nghệ nhân hát (Kể), Y Wơn Kna (Sưu tầm)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.259 Kh400t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn