Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Ba Na: Giông bơ bơ xat - Giông làm nhà mồ/

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Quang Trọng (Biên tập)
Tác giả tập thể: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Nghiên cứu Văn hóa
Đồng tác giả: A Jar (Phiên âm, dịch sang tiếng Việt), A Lưu Nghệ nhân hát (Kể), Y Kiưch (Phiên âm, dịch sang tiếng Việt), Y Tưr (Phiên âm, dịch sang tiếng Việt)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.259 Kh400t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn