Trích dẫn APA

Võ, Q. T., A Jar, A Lưu Nghệ nhân hát, Y Kiưch, & Y Tưr. (2005). Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Ba Na: Giông bơ bơ xat - Giông làm nhà mồ. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Võ, Quang Trọng, A Jar, A Lưu Nghệ nhân hát, Y Kiưch, and Y Tưr. Kho Tàng Sử Thi Tây Nguyên: Sử Thi Ba Na: Giông Bơ Bơ Xat - Giông Làm Nhà Mồ. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2005.

Trích dẫn MLA

Võ, Quang Trọng, et al. Kho Tàng Sử Thi Tây Nguyên: Sử Thi Ba Na: Giông Bơ Bơ Xat - Giông Làm Nhà Mồ. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.