Trích dẫn APA

Võ, Q. T., A Jar, A Lưu Nghệ nhân hát, & Y Hồng. (2006). Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Ba Na: Giông, Giơ tơrit pơti dâng ie - Giông, Giơ mồ côi từ nhỏ. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Võ, Quang Trọng, A Jar, A Lưu Nghệ nhân hát, and Y Hồng. Kho Tàng Sử Thi Tây Nguyên: Sử Thi Ba Na: Giông, Giơ Tơrit Pơti Dâng Ie - Giông, Giơ Mồ Côi Từ Nhỏ. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2006.

Trích dẫn MLA

Võ, Quang Trọng, A Jar, A Lưu Nghệ nhân hát, and Y Hồng. Kho Tàng Sử Thi Tây Nguyên: Sử Thi Ba Na: Giông, Giơ Tơrit Pơti Dâng Ie - Giông, Giơ Mồ Côi Từ Nhỏ. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.