Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Ba Na: Giông tep tơ rông kơtu pơlei lôch rung - Giông ngủ ở nhà rông của làng bỏ hoang, Giông lua pơnăh mim ju kru yang - Giông săn trâu rừng /

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Quang Trọng (Sưu tầm)
Tác giả tập thể: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Nghiên cứu Văn học
Đồng tác giả: A Lưu Nghệ nhân hát (Kể), Lê Thị Thùy Ly (Biên tập văn học), Trần Nho Thìn (Biên tập văn học), Y Kiưch (Phiên âm, dịch sang tiếng Việt), Y Tưr (Phiên âm, dịch sang tiếng Việt)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.259 Kh400t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn