Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Ra Glai: Sa Ea/ Quyển 1

Lưu vào:
Tác giả chính: Sử, Văn Ngọc (Sưu tầm)
Tác giả tập thể: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Nghiên cứu Văn học
Đồng tác giả: Đình Hy (Sưu tầm), Ka ơr Thị Cuống Nghệ nhân hát (Kể), Katơr Thị Sính Nghệ nhân hát (Kể), Nguyễn Hải Liên (Sưu tầm), Pi Năng Ngao (Sưu tầm), Sử Thị Gia Trang (Hiệu đính tiếng Ra Glai), Vũ Anh Tuấn (Biên tập văn học)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.259 Kh400t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn