Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Xơ Đăng: Dăm Duông Jiâng kla bring brông - Dăm Duông hóa cọp, Dăm Duông bă akar kră - Dăm Duông trong lốt ông già /

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Ngọc Quang (Biên tập)
Tác giả tập thể: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Nghiên cứu Văn học
Đồng tác giả: Vi Quang Thọ (Chịu trách nhiệm xuất bản), Võ Quang Trọng (Biên tập)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.259 Kh400t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn