Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Xơ Đăng: Măng Lăng Săl Duông Tung de kơpô - Măng Lăng vu cho Duông ăn cắp trâu, Duông Nâng chô gung - Duông Nâng đốt rừng/

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Quang Trọng (Chịu trách nhiệm xuất bản)
Tác giả tập thể: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Nghiên cứu Văn học
Đồng tác giả: A Ar Nghệ nhân hát (Kể), Nguyễn Luân (Biên tập văn học)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2011
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01190nam a22002657a 4500
001 TVQH
005 20161019040731.0
008 160406b2011 vm ||||| |||| 00| 0 vie d
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
082 |2 23  |a 398.259  |b Kh400t 
100 |a Võ, Quang Trọng  |e Chịu trách nhiệm xuất bản 
110 |a Viện Khoa học Xã hội Việt Nam   |b Viện Nghiên cứu Văn học  
245 |a Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Xơ Đăng:   |b Măng Lăng Săl Duông Tung de kơpô - Măng Lăng vu cho Duông ăn cắp trâu, Duông Nâng chô gung - Duông Nâng đốt rừng/   |c Võ Quang Trọng. Sưu tầm...[và những người khác] 
260 |a Hà Nội :   |b Khoa học xã hội ,   |c 2011 
300 |a 911 tr.;   |c 24cm 
653 |a Dân tộc thiểu số  
653 |a Sử thi 
653 |a Tây Nguyên 
653 |a Văn học dân gian  
653 |a Xơ Đăng 
700 |a A Ar  |e Kể  |c Nghệ nhân hát 
700 |a Nguyễn Luân  |e Biên tập văn học  
942 |2 ddc  |c BK 
999 |c 48100  |d 48100 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 398_259000000000000_KH400T  |7 0  |9 44681  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2016-04-07  |o 398.259 Kh400t  |p VV00042099  |r 2016-04-07  |w 2016-04-07  |y BK