Kỷ yếu 70 năm Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định (1946-2016)

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Bình Định: Công ty In Nhân Dân, 2015.
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.331 K600y
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn