Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Xơ Đăng: Dăm Duông bị bắt làm tôi tớ, Dăn Duông cứu nàng Bar Mă/

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Quang Trọng (Sưu tầm)
Tác giả tập thể: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Nghiên cứu Văn học
Đồng tác giả: A Ar Nghệ nhân hát (Kể), A Jar (Phiên âm, dịch sang tiếng Việt), Lưu Danh Doanh (Sưu tầm), Nguyễn Luân (Biên tập văn học)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Khoa học xã hội , 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 398.259 Kh400t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn