Tìm kiếm giải pháp vì hòa bình và công lý ở Biển Đông/

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Đình Quý TS. (Chủ biên)
Tác giả tập thể: Học viện Ngoại giao
Đồng tác giả: Đặng Đình Quý (Biên soạn), Phạm Trần Long (Biên tập), Trần Đoàn Lâm (Chịu trách nhiệm xuất bản)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Thế giới, 2015
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.172 T310k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn