Biển Đông: Quản lý tranh chấp và định hướng giải pháp /

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Đình Quý (Đồng chủ biên)
Đồng tác giả: Nguyễn Minh Ngọc (Đồng chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Thế giới , 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.172 B305đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn