Phát triển văn hóa - Sức mạnh nội sinh của dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế /

Lưu vào:
Tác giả chính: Phùng, Hữu Phú GS.TS. (Chủ biên)
Đồng tác giả: Bùi Văn Hưng TS., Đinh Xuân Dũng GS.TS., Ngô Vĩnh Bình Nhà văn, Nguyễn Tiến Dũng TS., Phạm Quang Long PGS.TS.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2016
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.095 Ph110t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn

Thu vien Quoc Hoi: Unknown

Call Number: 306.095 Ph110t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn