Hợp tác công - tư ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế/

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Ngọc Thắng PGS,TS
Đồng tác giả: Hoàng, Văn Hoan, Nguyễn, Vĩnh Thanh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia - sự thật, 2015.
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.672 H466t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn