Kỷ yếu Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh khóa XIII (2011 - 2016)/

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Văn Hướng
Tác giả tập thể: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh
Đồng tác giả: Hoàng Văn Tiếu (Chịu trách nhiệm xuất bản), Ngô Sỹ Khảo (Chịu trách nhiệm biên tập)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Quảng Ninh: Knxb., 2016
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.335 K600y
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn