Mô hình quan hệ lao động ở Việt Nam/

Lưu vào:
Tác giả chính: ThS. Nguyễn, Mạnh Cường (Chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 331 M450h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn