Phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 2020/

Lưu vào:
Tác giả chính: TS. Nguyễn, Thị Lan Hương
Đồng tác giả: Lưu, Quang Tuấn ThS., CN. Đặng, Hà Thu, ThS. Đặng, Kim Chung, ThS. Nguyễn, Bích Ngọc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 362.959 Ph110t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn