Kiểm soát xã hội đối với tội phạm: Sách chuyên khảo/

Lưu vào:
Tác giả chính: TS. Trịnh, Tiến Việt (Chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Phiên bản:In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 364.3 K304s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn